poniedziałek, 10 czerwca 2013

Znaki w edytorze tekstu.

      Znaki , w edytorze tekstu:
  • Łącznik- najkrótsza z poziomych kresek stosowanych w języku polskim.Wpisujemy go bezpośrednio z klawiatury.Stosujemy go do:
-oddzielania wyrazów wieloczłonowych (np: Bielsko - Biała ),
-oznaczenia miejsca przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza,
-zapisania specyficznych numerów np: kodu pocztowego,
  • Półpauza- jest dłuższa od łącznika, ale krótsza od myślnika.Stosowana:
-półpauza może pełnić wszystkie funkcje myślnika,
  • Myślnik- jest najdłuższą z poziomych kresek. Stosujemy go do :
-zapisu dialogów,
-wyodrębnienia w zdaniu wtrącenia,
-wydzielenia fragmentu zdania.
  • Łącznik nierozdzielający- podobnie jak twarda spacja, jest używany do tego, aby wyrazy,liczby i frazy pisane z łącznikiem nie były dzielone na końcu wiersza.
  • Wielokropek- jest znakiem interpunkcyjnym składający się z 3 kropek. Jest stosowany głównie:
-do zaznaczania , że tok wypowiedzi jest przerwany,
-przed wyrazami,których czytelnik nie może w danym kontekście oczekiwać,
-w nawiasach kwadratowych do oznaczenia pominięcia fragmentu cytowanego tekstu.

Praca z edytorem tekstu.

Najbardziej znane edytory tekstu:
-MS Word (z pakietu MS Office),
-Writer (z pakietu OpenOffice.org)

MS WordPad -program umożliwia zapis i odczyt w kilki formatach :
-RTF,
-ODT,
-TXT,

Firet – długość stosowana w typografii używana bezpośrednio przy składzie tekstu, jest równa wysokości aktualnie używanego stopnia pisma. Np. najdłuższy myślnik, tzw. pauza, to w przybliżeniu kreska długości firetu, a półpauza to kreska długości pół firetu.
wtorek, 4 czerwca 2013

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.

Grafik dzielimy na :
-grafikę rastrową -prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
-grafikę wektorową-jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym.

Grafikę można przedstawić na :
-monitorze,
-rzutniku,
-telewizorze,


Za pomocą jednego bajta można przedstawić 256 wartości , można zdefiniować 16,7 mln kolorów , można zdefiniować za pomocą 3 kolorów , każdy po 256 wartości.

Powstawanie białego - wszystkie 3 kolory z maksymalną ilością świecenia
Powstawanie czarnego-wszystkie 3 kolory bez dostępu światłą


3 podstawowe kolory:
-żółty,
-niebieski,
-zielonyszary= biały + czarny (można uzyskać 256 odcieni szarości.)

Piksel-jest to najmniejszy jednolity element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).Jest to najmniejszy punkt na monitorze, w postaci potrójnej kropki czerwono- zielono- niebieskiej.